Saturday, August 28, 2010

Suri Teladan 4

Pada suatu masa Nabi Daud a.s. keluar ke pesisir untuk beribadat dan apabila telah genap setahun, dia berdoa: "Ya Rabbi ya Tuhanku, telah bengkok belakangku dan lemah mataku serta kering air mataku, tetapi aku belum juga mengetahui bagaimana nasibku." Mala Allah SWT memerintahkan seekor katak untuk menjawab doa Nabi Daud a.s. itu, lalu katak itu berkata: "Hai Nabi Allah, apakah anda mengungkit pada Tuhan ibadatmu yang setahun? Demi Allah yang mengutusmu menjadi Nabi, saya di hutan ini selama enam puluh tahun bertasbih, bertahmid kepada Allah, sedangkan persediaanku tetap gementar kerana takutkan Tuhanku."

Maka menangislah Nabi Daud a.s. ada riwayat yang mengatakan kejadian ini juga pernah terjadi pada Nabi Musa a.s. sesudah pembunuhan yang tidak disengajakan olehnya.

Terjemahan dan Syarahan oleh Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri
Gambar Hiasan

1 comment:

KAMATO said...
This comment has been removed by the author.