Friday, August 13, 2004

Kejayaan

Ungkapan dari Sri Diah

Sesuatau kejayaan itu dapat dicapai bukan berdasarkan kepada nasib semata. Malah kejayaan merupakan satu SIKAP. Orang yang berjaya ialah individu yang sering mencapai matlamatnya. Natijahnya individu itu akan sentiasa berjaya mencapai apa yang dihajati dan akhirnya kejayaan menjadi satu tabiat.Orang yang gagal sentiasa mempunyai alasan mengenai kegagalannya. Ia merasai dirinya menjadi mangsa kepada keadaan, situasi dan tindak tanduk orang lain. Mengikut kajian, 75 - 80 % pemikiran kita adalah dalam bentuk negatif. Pemikiran yang negatif akan menghasilkan perasaan takut, cemas dan patah semangat. Apabila kita izinkan pemikiran negatif menguasai fikiran kita, segala perancangan kita akan tergugat dan kegagalan mudah berlaku. Akhirnya kita mensabotaj keupayaan kita sendiri untuk berjaya.

No comments: