Friday, July 22, 2005

Mutiara Ilmu

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila di belanjakan tetapi ilmu bertambah apabila di belanjakan.
Syadina Ali bin Abi Talip
Kemarahan orang yang berakal dilihat pada tindak tanduknya dan kemarahan yang ada pada orang jahil itu dapat dilihat melalui perkataannya.
Syadina Ali bin Abi Talip

Orang tetap akan menjadi ahli ilmu yang sejati selama dia masih menuntut. Tetapi apabila pada suatu hari ketika dia berkata, "Aku sudah pintar"
, maka sesungguhnya dia sudah menjadi bodoh dengan sendirinya.
Lugman Hakim

No comments: