Sunday, September 26, 2010

NCEEE 2010

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan Dan Keusahawanan 2010 telah diadakan di Kelantan Trade Centre, Kota Bharu pada 25 – 26 Sept. 2010. Penganjur persidangan adalah UMK dan UTHM. Thema persidangan kali ini adalah “Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan Pemacu Kelestarian Pembangunan Negara”.

Objektif persidangan adalah

• Mengupas isu-isu pendidikan kejuruteraan dan keusahawanan dalam melestarikan pembangunan Negara
• Membina kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pendidikan kejuruteraan dan keusahawanan dalam pembangunan Negara; dan
• Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pendidikan kejuruteraan dan keusahawanan

Sebanyak 43 pembentang telah membentangkan paper masing-masing. Aku telah di pilih sebagai pembentang ke tiga. Walau pun pembentangan berjalan lancar, tetapi aku tetap tidak berpuas hati kerana masa yang diperuntukan untuk setiap pembentang begitu singkat sekali.

No comments: